Odwiedzając psychiatrę w jego gabinecie, najpewniej mamy do czynienia z jakimś rodzajem zaburzeń psychicznych. Często są to schorzenia o podłożu depresyjnym. Lekarz musi w tym wypadku postawić konkretną diagnozę opartą o szczegółowy wywiad z pacjentem. Będzie on punktem wyjścia do dalszego postępowania i przedsięwzięcia kroków mających na celu obranie konkretnej drogi leczenia depresji.

Podczas wywiadu lekarz stara się uzyskać jak najwięcej informacji na temat spadku odczuwania przez pacjenta przyjemności. Podczas rozmowy specjalista pyta także, czy występuje u niego zmniejszenie zainteresowań. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wtedy specjalista podejmuje kroki mające na celu leczenie objawów depresyjnych. Podczas leczenia zwraca się także baczną uwagę na współistniejące zaburzenia takie jak lęki czy objawy będące efektem nadużywania alkoholu lub środków psychoaktywnych. Lekarz psychiatra dąży także do wyeliminowania prawdopodobieństwa współistniejących chorób somatycznych, mogących rzutować na stan psychiczny chorego. Podczas konsultacji psychiatrycznej stara się on także zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową, która może być przyczyną stanów depresyjnych. Są one jednak przeplatane okresami wzmożonej aktywności i energii, co odróżnia objawy tego schorzenia od typowych zaburzeń depresyjnych. Podczas wywiadu chory wypełnia specjalne formularze, w których jest w stanie podać wiele informacji ważnych dla diagnozy stopnia schorzenia. Jednym z ważnych wytycznych w tej kwestii jest skala depresji Hamiltona lub Montgomery-Asberg. Wypełnienie testów opartych o nie jest w stanie w znacznym stopniu pomóc w precyzyjnym ustaleniu charakterystyki objawów depresyjnych u danego pacjenta. Psychiatra może szybciej dobrać konkretne leczenia farmakologiczne oraz określić przebieg psychoterapii, jaki będzie wdrażana u konkretnego chorego. Przebieg leczenia jest więc uzależniony nie tylko od samej diagnozy, ale także od profesjonalnie i dogłębnie przeprowadzonego wywiadu, obejmującego wiele dodatkowych pomocy i testów.

Każdy dobry psychiatra potrafi bardzo precyzyjnie ocenić stan zdrowia psychicznego pacjenta. Nie jest to łatwe, oczywiście trzeba czasu, żeby to ocenić. Mało tego pacjent musi być z lekarzem przede wszystkim szczery. Jeśli coś dla osoby diagnozowanej jest wstydliwe lub mówienie o czymś sprawia ból co w konsekwencji ulega zatajeniu – napewno nie będzie możliwe szybkie udzielenie pomocy. Inteligentny psychiatra mimo tego potrafi wyczuć, że coś jest nie tak i będzie starał dotrzeć do osoby w inny sposób, żeby mogła się w końcu wypowiedzieć na te niemiłe czy wstydliwy sprawy, z którymi nie mogła sobie poradzić samodzielnie. Niestety nie ze wszystkim można sobie poradzić bez pomocy specjalisty dlatego zachęcam do odwiedzenia strony http://psychiatra-gabinet.pl i zwrócenie się o pomoc ze swoimi dolegliwościami.