Udar mózgu to bardzo niebezpieczna choroba. Mózg częściowo obumiera na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Udary dzielą się na niedokrwienne, krwotoczne i trzeci rodzaj czyli udar złośliwy.
Do udaru niedokrwiennego dochodzi wtedy, kiedy blaszka miażdżycowa lub skrzep krwi spowoduje zatkanie wnętrza naczyń odpowiedzialnych za doprowadzenie krwi do mózgu. Przy udarze krwotocznym następuje wylew krwi do przestrzeni między mózgiem a czaszką lub bezpośrednio do mózgu. Zostają zniszczone stykające się tkanki. Udar złośliwy występuje dość rzadko.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie www.gabinetneurologiczny.com

Osoba z udarem mózgu powinna jak najszybciej trafić do szpitala, na oddział neurologiczny. Neurolog powinien wykonać badanie tomografem komputerowym, który pozwoli potwierdzić udar,ustalić jego rodzaj, a także jak duży obszar mózgu uległ uszkodzeniu.W przypadku kiedy jednak z różnych przyczyn nie można wykonać tomografii,robi się punkcje lędźwiową, polegającą na pobieraniu specjalną igłą płynu mózgowo- rdzeniowego.
Jeśli chodzi o leczenie to bardzo ważną rolę odgrywa tu czas.Im szybciej chory trafi do szpitala tym większe ma szanse na całkowite wyzdrowienie. Jednak przypadek udaru krwotocznego jest cięższy, ponieważ na chwilę obecną udar krwotoczny medycyna nie zna metod skutecznego wyleczenia.
W przypadku udaru niedokrwiennego neurolog podaje leki, które rozpuszczają skrzeplinę. Natychmiastowa interwencja pozwala pacjentowi na całkowite odzyskanie mowy i siły mięśniowej w porażonych kończynach. Jeśli leki zostaną podane do około trzech godzin to istnieją realne szanse na zminimalizowanie neurologicznych powikłań choroby, czyli niedowładów i zaburzeń mowy.
Osoba z udarem powinna zostać w szpitalu niecały miesiąc. W tym czasie chory zostaje poddany najważniejszej część rehabilitacji. Wtedy też ustala się sprawność fizyczna i intelektualna pacjenta.
Potem następuje dalsza część rehabilitacji, którą kontynuować można już w domu lub na oddziale szpitalnym.

Dodaj komentarz