Choroba alkoholowa doprowadziła i wciąż powoduje wiele tragedii rodzinnych. Choroba ta krzywdzi nie tylko osobę uzależnioną, ale także osoby jej najbliższe. Z tego powodu tak ważne jest leczenie tej choroby.

Alkoholizm można wyleczyć za pomocą odwyku. Odwyk alkoholowy to cały proces obejmujący leczenie alkoholizmu. Pierwszym krokiem leczenia choroby alkoholowej jest zgłoszenie się osoby uzależnionej do odpowiedniej jednostki celem chęci leczenia się. Przede wszystkim osoba uzależniona musi przejść zw. detoks organizmu (odtrucie alkoholowe.

Należy podkreślić, że uzależnienie objawia się zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym, dlatego też konieczne jest odstawienie alkoholu, które może spowodować przykre dolegliwości dla pacjenta. Celem odwyku jest, aby ciało alkoholika przestało się domagać alkoholu jako potrzebnego składnika.

Detoks alkoholowy ma na celu uniezależnić organizm od alkoholu pod względem biochemicznym. W ten sposób osoba uzależniona przestanie odczuwać potrzebę napicia się. Po tym etapie konieczne jest leczenie pod względem psychicznym.

Odwyk alkoholowy jest konieczny, gdyż choroba alkoholowa jest groźna i niesie za sobą możliwość wystąpienia:
– defektów neurologicznych,
– uszkodzeń i schorzeń wątroby,
– rozdrażnienia,
– stanów depresyjnych i niepokoju,
– rozpadu więzi społecznych,
– pogorszenia sytuacji materialnej,
– demoralizacji.

Eksperci przyjmują, że terapia odnosi najlepszy skutek, gdy chory ma wsparcie całej rodziny. Należy pamiętać, że samo przestanie picia alkoholu nie oznacza całkowitego wyzdrowienia. Konieczne jest dalsze leczenie i korygowanie zachowań, a na późniejszym etapie wskazanie celów i odnalezienie zdrowych relacji. Osoba uzależniona ma nikłe szanse na samodzielne wyleczenie się, gdyż silna potrzeba napicia się zniweczy nawet kilkudniową abstynencję.

Odwyk alkoholowy ma na celu, że chory zechce:
– skutecznie leczyć chorobę alkoholową,
– pomóc w utrzymaniu abstynencji,
– czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych,
– wziąć całkowitą odpowiedzialność za leczenie siebie i innych.

Dodaj komentarz